Amazon Prime Air Drone Novembre 2015

Amazon testar sina leveransdroner i Europa med Storbritannien

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.