Arecibo Degat 600x400

Arecibo-radioteleskopet led omfattande skador

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.