Medicament Doliprane 1024x615

Att köpa droger på Internet: regeringen vill göra det lättare för fransmännen

Allt som rör hälsa är ett känsligt ämne med tanke på konsekvenserna. Regeringen vill göra det lättare att köpa droger på Internet, enligt uttalanden från premiärminister Édouard Philippe.

Läkemedel Doliprane 1024x615

”Jag är som många tror jag, knuten till läkemedelskedjans säkerhet. Det är därför ett område där det är legitimt att ställa krävande regler ”, förklarade Édouard Philippe till den franska konkurrensmyndigheten. “Samtidigt har vi utan tvekan gått mycket långt inom detta område och villkoren för onlineförsäljning av läkemedel i vårt land verkar alltför restriktiva.”, han lade till. Han förklarar att läkemedelsköp på Internet nu representerar 1% av den totala försäljningen, medan andelen är 15% i Tyskland. “Jag bad Agnès Buzyn att öppna detta projekt i samråd med vårdpersonal, läkare, apotekare och med patientrepresentanter”, delade premiärministern.

Han påpekar att några punkter som för närvarande är på plats inte håller helt vatten. ”Är det till exempel motiverat att förbjuda flera apotek att gå ihop för att sälja droger online? “frågar Édouard Philippe.

För information har försäljning av läkemedel på Internet godkänts i Frankrike sedan 2013.