Uber Volvo Autonome

Autonom bil: Uber har tillstånd att återuppta testet på allmänna vägar

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.