contadores Skip to content

AutoPilot: offer för lungemboli, hans Tesla Model X tar honom till sjukhuset

Tesla+autopilot

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.