Google France Logo

Avskaffande av skattejusteringen: Google Frankrike får inte längre betala 1,15 miljarder euro till skattemyndigheterna

Paris överklagandenämnd meddelade idag att den hade annullerat den skattejustering som beslutades i juli 2017 avseende Google Frankrike. Företaget behöver inte längre betala 1,15 miljarder euro till skattemyndigheterna, som ursprungligen planerades.

Google France-logotyp

Domstolen, genom fem domar, “Bekräftade domarna i första instans som befriade företaget Google Ireland Limited från de skattejusteringar som det hade varit föremål för”, för åren 2005 till 2010, sa hon i ett pressmeddelande. Enligt domstolen från hovrätten, ”Google Ireland Limited har inte ett fast driftställe i Frankrike, i den mening som avses i det fransk-irländska avtalet”. Domarna avvisade skatteförvaltningens avhandling om att SARL Google Frankrike “Ställdes under kontroll av Google Ireland Limited och att dess anställda hade befogenheter att ingå avtal på uppdrag av det irländska företaget.”.

Vid den tidpunkten uppskattade ekonomiministeriet att den amerikanska jätten i Irland hade förklarat reklamtjänster som utförts i Frankrike och därför bedrägligt släppt, från 2005 till 2010, bland annat bolagsskatt.

Det visar sig att Google inte är den enda amerikanska digitala jätten i franska skattemyndigheternas hårkors. Den senare slöt nyligen avtal med Amazon och Apple om betalning av miljoner euro i tillbaka skatt.