[Màj] Bouygues Telecom delar med 7,5 kvoten för att använda Internet i Europa med sina Sensation 30 och 40 GB-paket

Bouygues Telecom ökar sin kundbas och ekonomi under första halvåret

Efter Free är det Bouygues Telecoms tur att publicera sina finansiella resultat för andra kvartalet räkenskapsåret 2016 och ta tillfället i akt att diskutera första halvåret i vid bemärkelse.

Bouygues-logotyp

Operatören meddelade att den hade rekryterat 303 000 mobilkunder under andra kvartalet och 543 000 mobilkunder under första halvåret. Jämfört med samma period för ett år sedan kunde Bouygues Telecom rekrytera 322 000 ytterligare kunder under halvåret. Totalt uppgår den totala flottan till 12,4 miljoner kunder, varav 58% användare som utnyttjar 4G. De har en genomsnittlig konsumtion på 3,2 GB per månad, jämfört med 2,4 GB förra året.

För fasta linjer meddelar Bouygues Telecom att de rekryterade 122 000 nya kunder under första halvåret (inklusive 51 000 under andra kvartalet). Det totala antalet kunder är 2,91 miljoner, varav 412 000 har en anslutning större än 30 Mb / s.

Allt går bra även när det gäller ekonomi. Bouygues Telecom omsatte 2,3 miljarder euro under första halvåret 2016, en ökning med 6% jämfört med första halvåret 2015. Operatören led 12 miljoner euro i förluster, mot 66 miljoner under förra året. Slutligen ökade Ebidta med 26% under första halvåret 2016 till 408 miljoner euro.