Google Chrome Logo

Chrome: Flash-stöd ska överges till förmån för HTML5

Adobe Flash har varit användbart i många år. Idag föredras HTML5 framför den. Men problemet är att Flash fortfarande används av många webbplatser som ännu inte har gjort övergången. Google, som huvudspelare på Internet, har beslutat att göra vad som är nödvändigt.

Google Chrome-logotyp

Han meddelar på sin blogg att Flash-support snart kommer att höra till det förflutna i Chrome, hans webbläsare används av mer än en miljard människor runt om i världen. Från och med Chrome 53, som kommer att finnas tillgänglig nästa månad, blockerar webbläsaren automatiskt Flash-objekt “Vilken vändning i bakgrunden” Google förklarar. Dessa typer av element saktar ner laddningen av en webbsida, därav intresset att blockera dem.

I december kommer Google att gå längre genom att göra HTML5 till den upplevelse som är aktiverad som standard, förutom webbplatser som är helt utformade i Flash. Chrome-användaren uppmanas att aktivera Flash för webbplatsen i fråga för att kunna använda den.

Som en påminnelse är Flash tungt, spelar på bärbara dators autonomi och innehåller flera säkerhetsproblem. HTML5-passage är nödvändig för att ha ett lättare och mindre farligt nät (när det gäller exploaterbara brister).