Datafiltrering: Sundar Pichai, vd för Google, måste förklara sig för den amerikanska kongressen

Datafiltrering: Sundar Pichai, vd för Google, måste förklara sig för den amerikanska kongressen

Google Främjar han demokratiska idéer genom sin sökmotor? Denna fråga är den som Donald Trump och många republikanska suppleanter ställer sig själva, till den punkten Sundar pichai, VD för Google, var inbjuden att svara på några frågor som står inför USA: s kongress. Pichai, som ändå vägrade en första kallelse till senaten, kommer att visas denna gång inför parlamentariker Onsdag 5 december.

Sundar Pichai 560x365

Om de dundrande förklaringarna av Donald Trump har blivit allmänt publicerad sträcker sig skepsis mot GAFA långt bortom Vita huset. Bob goodlatte, presidenten för det republikanska partiet, visar åsikter om dessa ämnen mycket nära den 45: e amerikanska presidentens. Goodlatte går till och med så långt som att prata om “Manipulation av den allmänna opinionen Och pekar på en ensidig censurpolitik mot konservativa idéer.

Google har redan försvarat sig på dessa ämnen och åberopar den totala neutraliteten i sitt innehållskontrollsystem. Uppenbarligen kom inte meddelandet bra igenom och Sundar Pichai kommer utan tvekan att behöva visa mycket pedagogik för att övertyga suppleanterna om sökmotorns politiska opartiskhet.