Uber

Dataläckage: Uber dömdes i Frankrike till 400 000 euro av CNIL

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.