Fitbitsmartwatch.0 600x399

De första (förmodade) återgivningarna av FitBit smartwatch är inte enhälliga

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.