Satelitte VR

Den första VR-satelliten skickas till rymden sommaren 2017

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.