contadores Skip to content

Den första VR-satelliten skickas till rymden sommaren 2017

Satelitte VR

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.