Denna bioniska hand gör inte kaffe utan den bioniska handkaffemaskinen

Denna bioniska hand gör inte kaffe utan den bioniska handkaffemaskinen

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.