Morpion Recherche Google

Det blir möjligt att spela patiens och tic-tac-toe från Google-sökning

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.