eolien-ecosse

Ekologi: Skotska vindkraftverk producerade motsvarande den dagliga elförbrukningen under en dag

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.