Water In The Desert 600x398

En låda för att producera vatten i den torra ökenluften

För en god del av västvärlden har begreppet dricksvatten tillgängligt för alla förvärvats under lång tid och är inte längre en stor fråga, även om vissa farhågor skulle kunna bli tydligare i framtiden när det gäller förvaltningen av reserver. . Men detta är tyvärr inte fallet för miljarder människor, och forskare runt om i världen arbetar med olika idéer för att åtgärda detta problem. Ett team av Berkeley har just presenterat ett projekt som kan bli ett viktigt svar: en låda som kan skörda vatten även i den torraste ökenluften, utan behov av el.

Vatten i öknen 600x398

Och hemligheten bakom denna idé, som inte behöver el eller delar för att bytas ut regelbundet som många andra, ligger i det använda materialet. Läraren Omar Yaghi, ansvarig för projektet, är framför allt kemist och har skapat en ” metallorganisk ram”, Eller en form av organometallisk struktur. Det är ett slags pulver, som består av små kristaller som fånga vattenmolekyler när temperaturen sjunker. När den senare stiger igen släpps vatten ut och går tillbaka i luften. I praktiken fångar lådan därför vatten på natten, sedan när morgonen anländer släpper solen ut vattnet som kondenserar på lådans sidor, och det hela hålls svalt av ett slags specialdesignat tak. . Som det ser ut tillåter inte lådan mer än några klunkar per dag, men förbättringar pågår redan: teamet har planer på att ersätta det zirkonium som för närvarande används med en aluminiumbaserad lösning. , det borde minska kostnaderna med 99% samtidigt som vattenproduktionen fördubblas.