Facebook Logo

Facebook måste ersätta föräldrar vars barn gjorde inköp utan deras vetskap

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.