Facebook Argent

Facebook: på väg till en skatteåtervinning på flera miljarder dollar?

Kommer Facebook att uppleva en stor konkurs? Det sociala nätverket är oroligt och föreslår det i ett finansiellt dokument som skickas till SEC, den amerikanska aktiemarknadspolisen.

Facebook Silver

I det här dokumentet förklarar Facebook att de amerikanska skattemyndigheterna (IRS) beslutade att genomföra en granskning av sina konton för åren 2008 till 2013. Ett problem togs upp för år 2010, de amerikanska skattemyndigheterna anser att Facebook har undervärderat sina tillgångar när den har överfört en del av sin verksamhet till ett dotterbolag i Irland. Om samma problem upptäcktes under åren 2011 och 2012 kan Facebook behöva betala mellan 3 och 5 miljarder dollar.

Det sociala nätverket håller inte med de amerikanska skattemyndigheterna och bestrider de första resultaten. I synnerhet föreskrivs att överklagande ska göras hos en domstol med ansvar för skattefrågor. För information hade denna undersökning av de amerikanska skattemyndigheterna varit känd i några dagar efter publiceringen av juridiska handlingar. Här är det huvudintresserade som bekräftar informationen.

Vid den senaste räkningen från onsdagskvällen har Facebook 1,71 miljarder användare världen över. Det ökar ständigt, och detta varje kvartal. Ekonomi följer också med intäkter som steg 59% och nettovinsten 186% jämfört med året innan.