Firefox Panda

Firefox med elektrolys: Mozilla meddelar en vinst på … 700% för lyhördhet

Elektrolys är namnet på Mozilla för multiprocessen i Firefox. Multiprocessen gör det möjligt att ha en process för varje flik, mot ett enda block hittills för hela webbläsaren. Den nya distributionen säkerställer bättre respons i allmänhet och blockerar inte hela webbläsaren vid en krasch med en enda process.

Firefox Panda

Hittills är 1% av Firefox-användare berättigade till elektrolys. Resultaten är positiva enligt Mozilla, utgivaren av Firefox, som framkallar en vinst på 400% för allmän respons och 700% för respons vid laddning av webbsidor. Det är mycket, men det är nödvändigt. Asa Dotzler, mannen bakom Firefox på Mozilla, medgav själv att nuvarande versioner av Firefox var “Mjuk”.

Den här veckan kommer Firefox 49 i en stabil version. Mozilla meddelade att 10% av användarna kommer att ha rätt till elektrolys med denna nya version. De drabbade bör inte ha ett tillägg installerat eftersom elektrolys kan vara ett problem med denna inställning.

Elektrolys är ett projekt som har funnits ett tag nu och arbetet är långt ifrån över. Men Mozilla fortsätter att gå framåt och kommer gradvis att öka testflottan. Tanken är också att vinna tillbaka användare som har bytt till Chrome för bättre respons. Asa Dotzler erkänner att Mozilla “Kan lära av konkurrens” Att avancera.