divines

Förväntat släpp av Divines i streaming: uppgörelse mellan Netflix och Frankrike på mediatidslinjen?

Netflix har strömmat den franska filmen sedan i morse Gudomlig, som tilldelats Guldkamera sista Cannes filmfestival. Liten oro: även om ensamrätten till filmen har köpts av Netflix, släpps Divines fortfarande i teatrar (utom i Frankrike), en situation som normalt skulle tvinga amerikanen att vänta 36 månader innan en sändning i streaming (SVOD).

gudomligBild från filmen Divines

Denna 36-månadersperiod är en del av mediekronologin beslutat av lagstiftaren, och vi vet att ledningen av Netflix mycket måttligt smakar denna mycket långa väntetid (den längsta i världen förresten) och som också indirekt gynnar piratkopiering av verk.

Men är Netflix-misstaget verkligen en misstag? Har den amerikanska jätten beslutat att inleda en avstängning med de franska myndigheterna, bara för att återigen ta upp en återkommande debatt … och som slutar varje gång med anpassningen till stödmottagarnas positioner och stora studior? Annars kommer filmen att tas bort mycket snabbt. Så du vet vad du måste göra …