Google Chrome Logo

Google Chrome 54 är tillgängligt: ​​listan över nya funktioner

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.