invisible solar

Innovation: den här enkla plattan … är faktiskt en solpanel!

Kanske snart kommer vi inte att se stora fula solpaneler på sådana vackra kakeltak. Ett italienskt företag har precis lagt in minst ett nytt system med helt osynliga solcellspaneler, det senare ser ut som en kakel !

osynlig sol

Döpte Osynlig sol, skulle denna innovativa process kunna göra det möjligt att placera paneler där exakt det utgör ett problem, särskilt när det gäller byggnader som ingår i arvet, och som inget element bör “svära” i landskapet (eller det historiska sammanhanget: det det fanns inga solpaneler på 1600-talsbyggnader).

Dyaqua, det italienska företaget bakom denna vackra uppfinning, säger att det kan designa solpaneler i form av plattor anpassade till varje region i Frankrike, från Italien eller någon annanstans. ”Nordborna” kommer att ha rätt till sina platta och grå ”skiffer” (detta är inte en kritik här, bara en observation) medan det provensalska folket nödvändigtvis kommer att ha rätt till vackra ockra eller orange kakel (igen, bara en observation). ). De ultimata tillgångarna, Invisible Solar är självrengörande och skulle visa högre prestanda än traditionella paneler. Det är förståeligt att Italiens historiska centrum har visat stort intresse …