Ryssland tvingar tillverkare att förinstallera rysk programvara på sin elektronik

Konkurrens: Google går med på att öppna Android för andra sökmotorer i Ryssland

Google har gått med på att göra en överenskommelse med ryska myndigheter efter ett ärende om konkurrens på Android. Google anklagades för att ha infört sina val på sitt operativsystem, särskilt på sökmotorns nivå. Situationen kommer att förändras.

Flagga Ryssland

Google har beslutat att betala böter på mer än 7 miljoner euro och öppna Android för sina konkurrenter. Även om skadeståndsansvaret förblir relativt symboliskt med tanke på Googles ekonomiska vikt, innefattar förlikningen utanför domstol stora eftergifter till förmån för konkurrenterna, medan liknande förfaranden pågår i andra regioner, inklusive Europa.

“Vi har lyckats hitta en balans mellan behovet av att utveckla Android-ekosystemet och intressen från tredjepartsutvecklare att leverera sina applikationer och tjänster till enheter som kör Android-operativsystem” välkomnade byrån med ansvar för konkurrens i Ryssland (FAS) i ett uttalande. Denna överenskommelse “Uppfyller alla parters intressen” Google uppskattade i ett separat uttalande.

Smartphone-tillverkare kan nu förinstallera konkurrerande applikationer, särskilt på startskärmen, för Ryssland. På användarsidan kommer de att kunna välja sin standardsökmotor. Google är inte längre standardvalet.

Google fanns skyldigt 2015 för missbruk av en dominerande ställning av de ryska myndigheterna efter ett klagomål från den ryska gruppen Yandex.