contadores Skip to content

Microsoft: mot övergivandet av det bandanslutna armbandet?

Microsoft säljer inte längre Microsoft Band och föreslår att det avbryts

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.