Netflix Logo

Netflix kommer att tvingas finansiera franska serier och filmer

Nyligen meddelade Netflix att man överger sina franska kontor i Paris. Detta betyder inte att prenumerationsvideo-on-demand-tjänsten lämnar Frankrike, men den har föredragit att bosätta sig i Nederländerna där skatterna är mycket lägre.

Netflix-logotyp

Under tiden kommer Netflix att behöva hålla fotfäste i Frankrike på ett sätt. Det framtida europeiska direktivet om audiovisuella tjänster, som förväntas 2017, kommer att tvinga Netflix och andra liknande tjänster som är baserade utomlands att ägna en del av sina intäkter till finansiering av franska serier och filmer. Detta tillkännagivande gjordes av kulturministeriet. Det europeiska direktivet bör lanseras 2017, men det bör bara vara på plats 2018 i Frankrike.

Hittills har denna skyldighet reserverats för franska tjänster, som CanalPlay. Andelen finansiering utgör 15% av omsättningen i Frankrike. 12% av de 15% är avsedda för franska verk, de återstående 3% är avsedda för europeiska verk.

Slutligen kommer Netflix att ha en annan skyldighet, nämligen att visa en minsta procentandel av nationella verk på hemsidan. Priset i fråga har ännu inte definierats, det kommer senare att ske av Europeiska kommissionen.