contadores Skip to content

Nintendo NX: det är bekräftat för användning av patroner

Cartouche Game Boy

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.