LG Logo

Olagligt prisavtal: LG förlorar i överklagande och kommer att behöva betala 541 miljoner euro

LG hade överklagat ett beslut 2012 om en olaglig kartell om priserna på katodstrålerör. Men LG förlorade och kommer verkligen att behöva betala 541 miljoner euro. Böterna ålades av Europeiska kommissionen.

LG-logotyp

År 2012 beordrade Bryssel sju företag att betala totalt 1,47 miljarder euro för att ha tecknat priset på katodstrålerör under tio år mellan 1996 och 2006. Då var det en registrera böter i ett kartellärende. Katodstrålerör var viktiga komponenter i tv och datorer vid den tiden, och böter straffades karteller i dessa två sektorer.

De grupper som mest straffades av böterna var Philips och LG med 313,4 miljoner euro för det första och 295,6 miljoner euro för det andra. Det var nödvändigt att lägga till dessa belopp 391,9 miljoner euro som beslutades av Europeiska kommissionen. Philips och LG hade överklagat var och en till alla nivåer av rättvisa, upp till EG-domstolen. Men LG meddelade idag att rättvisa har hittat honom fel.

“Vi uttrycker vår respektfulla oenighet med domstolens beslut, men vi kan säga med absolut förtroende att denna dom inte kommer att påverka LG: s verksamhet”, sa den koreanska gruppen till AFP. Dessa böter utgör 5,5% av LG: s tillgångar. Summan kommer att betalas inom de närmaste dagarna.