contadores Skip to content

Övertagandet av Darty av Fnac godkänns av konkurrensmyndigheten

Darty Fnac

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.