Övertagandet av Opera Software bakom webbläsaren Opera har misslyckats

Övertagandet av Opera Software bakom webbläsaren Opera har misslyckats

I februari förra året gjorde ett kinesiskt konsortium ett erbjudande på 1,2 miljarder dollar för att köpa Opera Software, utgivaren bakom webbläsaren Opera. Idag finns det några problem och inte allt gick som planerat.

Opera Browser

Opera Software sa i ett uttalande att avtalet hade ändrats. Vad är problemet ? Lagstadgade tillstånd. Det är verkligen nödvändigt att få grönt ljus från myndigheterna för en sådan övertagande, och detta gröna ljus mottogs inte när tidsfristen nåddes. Erbjudandet gick ut i fredags. Myndigheterna sägs vara oroliga för integritet, eftersom de vet att konsortiet är kinesiskt och att reglerna inte är desamma överallt i världen (och särskilt i Kina).

Efter detta upphävande gjorde det kinesiska konsortiet ett nytt erbjudande till 600 miljoner dollar som är tänkt att reduceras. Faktum är att konsortiet nu försöker köpa webbläsaren (stationär och mobil), vissa applikationer och licenser, liksom andelen i det kinesiska joint venture nHorizon. Annonsering och marknadsföring, tv-verksamhet och spelapplikationer ingår därför inte längre i paketet.

Enligt Opera Software bör uppköpsprocessen förenklas den här gången och bör vara ett mindre problem.