Najat Vallaud-Belkacem

Pokémon GO: Utbildningsminister vill inte ha sällsynta Pokémon i skolor

Några dagar före skolårets början markeras utbildning. Najat Vallaud-Belkacem, minister för nationell utbildning, höll en konferens vid detta tillfälle och tog tillfället i akt att prata om … Pokémon Go.

Najat Vallaud-Belkacem

“Jag begärde ett möte med Niantic så att det inte finns några sällsynta Pokémon i skolorna”sa ministern. Niantic är utvecklingsstudion som hanterade Pokémon Go i samarbete med Pokemon Company (som äger rättigheterna till Pokémon) och Nintendo.

Varför en sådan begäran? Ministern ingick inte mer detaljerat, men hon vill verkligen att eleverna ska fokusera på lärande, inte jaga efter Pokémon hela dagen. Dessutom kan närvaron av sällsynta Pokémon utgöra säkerhetsproblem. Människor från utsidan, som inte har något att göra med skolan, kan frestas att komma in i anläggningen bara för att fånga Pokémon i fråga.

Bland franska politiker har Pokémon Go en mer negativ än positiv image. Inte för länge sedan utfärdade borgmästaren i byn Bressolles i Ain ett dekret som förbjuder etablering av Pokémon i staden.