PlayStation 4 Slim Avant

Produktionen av den ”vanliga” PlayStation 4 stoppades och ersattes snart av den smala

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.