Raketet som måste "bevisa" att jorden är platt har äntligen lyckats ta fart

Raketet som måste “bevisa” att jorden är platt har äntligen lyckats ta fart

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.