Site Gouvernement Aide Attentat

Regeringen lanserar en webbplats för att hjälpa och stödja offer för attacker

Regeringen tillkännagav idag inrättandet av en ny webbplats för attacker. Denna nya webbplats erbjuder dem hjälp, särskilt i procedurerna, för att underlätta processen. Juliette Méadel, statssekreterare för bistånd till offer, meddelade nyheterna i ett pressmeddelande.

Site Government Help Attack

Denna one-stop-shop för information och rapportering (guide) “Inledningsvis adresserar offer för terrorhandlingar”, då kommer att tjäna “Snart som en bas för offer för kollektiva olyckor och naturkatastrofer”, anger pressmeddelandet. Offren kan också hitta information om platser, till exempel föreningar för att kontakta dem, ta reda på vilka åtgärder som ska vidtas, eller till och med lämna in och följa upp ett krav på ersättning.

Enligt statssekretariatet har denna guide tagits fram i samråd med offerföreningar. De hade till exempel uttryckt önskan att ha ett digitalt “säkert” för att lagra och förvara sina personliga dokument, vilket har uppnåtts.

Webbplatsen är som följer: government.fr/guide-victimes. Tre huvudaxlar läggs fram: en dokumentär del (skådespelarna, de viktigaste formaliteterna), en praktisk del (“hur man gör” i enlighet med situationerna) och en “arkivering och uppföljning av filen” -delen.