5G Logo

Senatorer vill att 5G ska vara tillgängligt överallt i Frankrike

Det är om några veckor som förfarandet för tilldelning av 5G-frekvenser kommer att införas. Senatorerna bestämde sig för att tala om detta ämne och bad att hela Frankrike skulle täckas i 5G och inte få hörn, vilket var fallet med 4G.

5G-logotyp

Senatskommittén för regional planering och hållbar utveckling uppmanar regeringen att garantera täckning av hela territoriet på grund av “5G borde vara en hävstång för att minska territoriella ojämlikheter och inte en accelerator för den digitala klyftan”.

En annan punkt som tas upp gäller priset. Ett golvpris kommer att definieras för 5G-frekvenser och parlamentariker hoppas att regeringen inte kommer att be om ett pris som är för högt med tanken att lägga flera miljarder euro i fickan. Senatorer vill “Prioritera kriteriet för fysisk planering framför det maximala användningen av frekvenser”.

Arcep, telekomregulatorn, har redan meddelat sin önskan att införa regler för utbyggnaden av 5G-platser / antenner, särskilt med en kvot för landsbygdsområden. Senatorer håller med om detta val.

Som en påminnelse kommer 5G att lanseras i Frankrike från 2020. Orange, SFR, Bouygues Telecom och Free kommer att tävla under de kommande veckorna för att uppnå maximalt antal frekvenser.