The Witcher Annniversary 600x343

Skaparen av romanen The Witcher hävdar 14 miljoner euro från skaparna av spelet The Witcher

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.