Nintendo Switch Joy Con Colores

Switch: inför explosiv efterfrågan fördubblar Nintendo produktionen av sin konsol

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.