För VD för Orange är 5G varken ett omedelbart behov eller en störning för kunderna

Telefoni: Orange formellt meddelande om sina skyldigheter på företagsmarknaden

Orange har slagits på fingrarna av Telecoms Regulatory Authority (Arcep). Telepolisen har uppmanat den sittande operatören att respektera sina kvalitetsförpliktelser vid grossisterbjudanden till affärsmarknaden, men också sina skyldigheter när det gäller tillgång till abonnentnätet.

Orange logotyp 1024x685

I beslutet (som går tillbaka till november men publicerades endast denna vecka) anklagas Orange för att respektera leveransdatumet för en kopparledning, när det gäller grossistmarknaden avsedd för företag, i endast 80% av fallen under året 2018 , medan målet är 90%. En minskande servicekvalitet nämns också i ett antal fall. Arcep kritiserar också operatören, på den lokala slingan den här gången, a “Betydligt försämrad servicekvalitet” och uppdelning av förseningar som “Nå onormalt höga nivåer”på bekostnad av konkurrerande operatörer. För information är abonnentnätet den del av nätverket som ansluter en abonnent till den första utrustningsnivån i telenätet som helhet.

Arcep ber Orange att göra ansträngningar från första kvartalet och påminner om att det måste respektera definierade mål. Detta formella tillkännagivande följer det i oktober förra året som för en gångs skull riktar sig till individer. Myndigheten kritiserade särskilt Orange för att inte respektera sin servicekrav på samhällsomfattande tjänster som fast telefoni.