Tesla 600x400

Tesla planerar ytterligare två eller tre “gigausines” i USA

Tillväxt och önskan att befästa dess dominans över Du är här är ingen hemlighet. Tillverkaren av elfordon och batterier har en plan för att göra detta, eftersomElon musk just meddelat det “Två eller tre” ytterligare fabriker skulle dyka upp på amerikansk mark under de kommande åren.

Tesla 600x400

Den första av dessa konstruktioner är inte klar, han gav inte mer exakta datum, men det är fortfarande klart att Tesla ser en marknad där efterfrågan på dess produkter kommer att vara mycket hög. Dessutom var detta tillkännagivande och dess villkor uppenbarligen inte triviala, eftersom Musk talade framförNational Association of Governors, som är full av politiker som ivrigt söker ekonomiska möjligheter.

Och det verkar som att hans plan redan är relativt tydlig, eftersom han uppskattar att om 10 år kommer de flesta nya fordon som produceras vara elektriska, och att om 20 år kommer han att dominera om han bygger rätt fabriker. helt marknaden.

Han tog också tillfället i akt att väcka oro för säkerheten för elbilar och främjade en ” ny kryptering »Tesla-system som skyddar livsviktiga system som bromsarna och upprätthåller idén att de måste utrustas med en strömbrytare som inte kan beröras av hackare.