Iss 807815

Trump-administrationen vill avsluta ISS-finansieringen till 2025

Rapportera ett fel i texten

Tack för att du påpekade felet, vi fixar det snabbt.