Pape Priere Tablette 1024x664

Wink: påven inbjuder unga människor att be … via en applikation på smartphones

Hur når man ungdomar? Påven har en lösning: prata med dem om sin smartphone och mer exakt om en mobilapp som låter dem dela sina böner online. Applikationen heter Click to Pray.

Pope Prayer Tablet 1024x664

“Internet och sociala nätverk är en resurs i vår tid, en möjlighet att hålla kontakten med andra, att dela värderingar och projekt och att uttrycka önskan att bilda ett samhälle”, Sade påven Franciskus under Angelus-bönen på Peterskyrkan före världs ungdomsdagen i Panama, där han kommer att besöka den här veckan. “Webben kan också hjälpa oss att be i gemenskapen, att be tillsammans”, han lade till.

Sedan kom tiden när påven använde en tablett för att ge en kort demonstration. “Här ska jag infoga avsikterna och begäran om böner för kyrkans uppdrag”, han förklarade.

Lanserades 2016 men utan att vara helt operativt i ett tidigt skede bjuder Click To Pray in sina användare “Att följa med påven i ett uppdrag av medkänsla för världen”, säger ett pressmeddelande från Vatikanen. Plattformen på sex språk (spanska, engelska, italienska, franska, engelska, portugisiska och tyska) har en webbplats, mobila applikationer för Android och iOS samt sociala nätverk.